Lammijärven Metsäveikot r.y. on Someron kaupungin pohjoisosassa toimiva metsästyseura. Metsästysseuramme edeltäjä Ollilan-Sylvänän-Paltan metsästysseura
Hirvi” perustettiin jo vuonna 1913, jolloin Suomi oli suuruhtinaskunta ja hallitsijana Venäjän keisari tsaari Nikolai II. Valitettavasti tästä edeltäjästämme ei ole ollut saatavissa kirjallisia dokumentteja.

Nykyinen metsästysseuratoiminta lähti käyntiin metsästyslain perusremontin jälkeen 1960, jolloin joukko innokkaita metsästäjiä kokoontui 3.1.1960 Sylvänän Näykille metsästysseuran alustavaan kokoukseen

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Esko Näykki ja sihteeriksi Eero Laaksonen. Perustamiskirjaan puheenjohtajan lisäksi kirjoittivat nimensä Alpo Kyyrä ja Leo Lehti. Seura rekisteröitiin 15.03.1960 nimellä Lammijärven Metsäveikot r.y.

Ensimmäinen yleinen kokous pidettiin 8.6.1960, jossa hyväksyttiin seuran säännöt. Seuralla oli alusta lähtien vuosi- ja kesäkokoukset jotka pidettiin jäsenten kodeissa.
Seura toiminta lähti aktiivisesti liikkeelle. Tehtiin riistanhoitotöitä, ampumatoiminta oli vireää, jota harjoittettiin Vilkamäessä.

Seuran jäsenkunta karttui 1970 luvulla, seura alkoi pitää hirvenjuoksu- ja hiihtokilpailuja. Kisoja pidettiin paljon ja osanotto oli runsasta kilpailukeskuksena toimi aluksi Risto Talosen mökki.

Aikaa myöten tuli tarve saada oma kokoontumispaikka, niinpä Etappi majan suunnittelu alkoi ja se valmistui 1977. Maja kävi pieneksi ja siihen tehtiin tarpeellinen laajennus vuonna1982.

Etappi majan ympäristöä on kunnostettu viime vuosina runsaasti, viimeksi on valmistunut Lahtivaja ajanmukaisine kylmatiloineen 2008.

Nykyään toiminta on voimakasta riistanhoitoa ja perinteistä metsästystä sekä koiratoimintaa, josta merkittävin saavutus on, Pekka Mäkäräisen Pimu-ajokoiran saavuttama ajokuninkuus 2000.

Seuran puheenjohtajina ovat toimineet Esko Näykki, Matti Timperi, Risto Talonen, Ilkka Koskinen, Matti Edel, Hannu Pyykkö ja Jarkko Nyström.